Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

14.12.2015 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach
Sesja I - (15.00 - 15.45)
Gadżety w anestezjologii (45 min) – prezentacja sprzętu


Sesja II - (16.00 - 18.00)
Od klasycznej Hipotermii Terapeutycznej po NZK do Target Temperature Managment wytyczne ERC 2015 (20 min)
(dr Wojciech Rychlik)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
Etapy Hipotermii Terapeutycznej, kwalifikacja, Oddziałowy Protokół Hipotermii (20 min)
(dr Janusz Siedy)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
Sprawdzone metody ochładzania chorych (20 min)
(dr Wojciech Rychlik)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach

Przerwa - (17.00 - 17.15)
Zapobieganie powikłaniom, monitorowanie (15 min)
(dr Janusz Siedy)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
Rozliczanie Hipotermii Terapeutycznej (15 min)
(dr Wojciech Rychlik)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
Chłodzenie powierzchniowe z urządzeniem sterującym – Blanketroll III (15 min)
(Karolina Smolarz)
Medicavera, Polska


Za udział w spotkaniu będą przyznane 2 punkty edukacyjne oraz uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia z hipotermii