Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

16.11.2015 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach
Sesja I - (15.00 - 16.30)
Ogólne zasady żywienia: nowe trendy (45 min)
(dr n.med Andrzej Wieczorek)
Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi
Żywienie parenteralne w różnych stanach klinicznych: niewydolność serca, sepsa, RRT, ARDS, otyłość olbrzymia, kacheksja (45 min)
(dr n.med Andrzej Wieczorek)
Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi


Sesja II - (17.00 – 18.00)
Dokumentacja w terapii żywieniowej – jak sprostać wymogom NFZ? (45 minut)
(dr n.med Andrzej Wieczorek)
Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi

Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników (15 min)