Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

20.01.2014 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach Anestezjologia pediatryczna – repetytorium
Szczególne problemy w anestezjologii pediatrycznej
Sesja I - Anestezjologia pediatryczna – repetytorium (14.00 – 15.30)
Odmienności anatomiczne i fizjologiczne pacjenta w wieku rozwojowym - punkt widzenia anestezjologa (14.00 – 14.30)
(dr Ludwik Stołtny)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
Sprzęt stosowany w anestezjologii pediatrycznej (14.30 – 15.00)
(dr Maria Damps)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
Najczęstsze procedury chirurgiczne i techniki znieczulenia ogólnego u dzieci (15.00 – 15.30)
(dr Jadwiga Siemek-Mitela)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach


Sesja II – Szczególne problemy w anestezjologii pediatrycznej (16.00 – 17.30)
Indukcja znieczulenia i związane z nią niebezpieczeństwa (16.00 – 16.20)
(dr Ludwik Stołtny)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
Specyfika sedacji u dzieci (16.20 – 16.40)
(dr Paweł Wieczorek)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
Znieczulenie noworodka – co każdy anestezjolog wiedzieć powinien? (16.40 – 17.10)
(dr Ludwik Stołtny)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
Prezentacja przypadku znieczulenia i postępowania okołooperacyjnego migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego u autystycznego dziecka z OSAS i przewidywaną trudną intubacją – tworzenie scenariusza przed znieczuleniem i zabiegiem operacyjnym, współpraca z operatorem, rodzicami (17.10 - 17.30)
(dr Ludwik Stołtny)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach