Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

16.12.2013 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach Równowaga wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa
Płyny infuzyjne
Część I - Równowaga wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa (14.00 – 15.30)
Równowaga wodno – elektrolitowa (14.00 – 14.25)
(prof.dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Równowaga kwasowo - zasadowa (14.30 – 14.55)
(dr Izabela Duda)
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach - Ligocie
Bilans płynów w OIT – fakty i mity (15.00 – 15.25)
(dr Elżbieta Malchar)
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach - Ligocie


Część II – Płyny infuzyjne (16.00 – 17.30)
Przegląd dostępnych płynów krystaloidowych i koloidowych (16.00 – 16.25)
(dr Elżbieta Malchar)
Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach - Ligocie
Aktualne kontrowersje wokół płynów koloidowych (16.30 – 16.55)
(dr Elżbieta Nowacka)
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM; Sekcja Płynoterapii PTAiIT, Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Ciężkich Krwotoków
Płyny infuzyjne - oferta firmy Fresenius Kabi (17.00 – 17.25)
(Agnieszka Cyganek)
Fresenius Kabi Polska