Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

19.12.2011 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach Anestezjologia
Intensywna terapia
Część I –  Anestezjologia
Prezentacje/pdf-printer.jpgZnieczulenie i postępowanie okołooperacyjne u pacjentów z zaburzeniami endokrynologicznymi
(dr Adam Zakrzewski)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach
Prezentacje/pdf-printer.jpgPrzewlekłe schorzenia neurologiczne a planowane znieczulenie
(dr Mariusz Czechowski)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach
Prezentacje/pdf-printer.jpgRzadkie schorzenia stwarzające wyjątkowe zagrożenie dla anestezjologa
(dr Marek Kozak)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach


Część II – Intensywna terapia
Prezentacje/pdf-printer.jpgAnatomia i patofizjologia układu krążenia.
(dr Łukasz Krzych)
I Oddział Kardiochirurgii, GCM Katowice
Kliniczna ocena funkcji lewej komory serca.
(dr hab.Tomasz Kukulski)
I Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Kliniczna ocena funkcji prawej komory serca.
(dr Jolanta Nowak)  
III Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu