Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

21.11.2011 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach Anestezjologia
Intensywna terapia
Część I –  Anestezjologia
Prezentacje/pdf-printer.jpgOcena przedoperacyjna – aktualne wytyczne
(dr Andrzej Daszkiewicz)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
Choroby towarzyszące a planowane znieczulenie
(dr Dawid Borowik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Prezentacje/pdf-printer.jpgFarmakoterapiaprzedoperacyjna i jej znaczenie
(dr Andrzej Daszkiewicz)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu


Część II – Intensywna terapia
Prezentacje/pdf-printer.jpgKompartmenty wodne ustroju
(dr hab. Tomasz Irzyniec)
Klinika Nefrologii, Szpital MSWiA w Katowicach
Prezentacje/pdf-printer.jpgZespoły hipotoniczne i hipertoniczne
(prof.dr hab. Piotr Knapik)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu