Proszę czekać...
zamknij

Aktualności

12.10.2018 Plan spotkań Śląskiego Oddziału PTAIT na lata 2018/2019
Październik (15.10.2018)
 1. 1. Wentylacja mechaniczna płuc.
  • manewry rekrutacji – co nowego?
  • driving preassure – wyznaczanie w codziennej praktyce OIT.
 2. 2. Niezamierzony powrót świadomości  w czasie znieczulenia.


Listopad (19.11.2018)
 1. 1. Sepsa - nowe wytyczne.
 2. 2. Immunoglobuliny/albuminy w terapiach OIT.
 3. 3. Żywienie w sepsie.


Grudzień (17.12.2018)
 1. 1. Humanizm w medycynie.
 2. 2. Podsumowanie zjazdów 2018.
  • Anestezja
  • Intensywna terapia
  • Anestezja regionalna


Styczeń (21.01.2019)
 1. 1. Patofizjologia urazu OUN.
 2. 2. Neuroprotekcja (prof. Łukasz Krzych) 20-25 min.
 3. 3. Neuroprotekcja rdzenia kręgowego w tętniakach aorty piersiowej i brzusznej.
 4. 4. Amantadyna i cerebrolizyna.


Luty (18.02.2019)
 1. 1. Przygotowanie przedoperacyjne pacjentów ze schorzeniami tarczycy, przytarczyc, rdzenia i kory nanerczy.
 2. 2. Zaburzenia endokrynologiczne w OIT.


Marzec (25.03.2019)
 1. 1. UKG w intensywnej terapii.
 2. 2. Transcranial Doppler.
 3. 3. Protokół FATE.


Kwiecień (15.04.2019)
 1. 1. Procedura orzekania śmierci mózgu w świetle nowych regulacji.
 2. 2. Metody przyrządowe w orzekaniu śmierci mózgu.Wisła (10-12 maja)

Piątek
 1. 1. PAspekty prawne- najczęstsze problemy w praktyce prawnika Okręgowej Izby Lekarskiej.
 2. 2. Komunikacja/budowanie zespołu.

Sobota
 1. 1. Sesja - Znieczulenie regionalne.
 2. 2. Sesja - Ból.
 3. 3. Sesja - Zakażenia.
 4. 4. Sesja - Postępowanie śródoperacyjne.

Niedziela
 1. 1. Jak się dobrze zaprezentować publicznie?
 2. 2. Sesja Młodych - ciekawe przypadki kliniczne.