Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

29.02.2016 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach
Sesja I - (15.00 - 16.15)
Od RKO w domu do ECMO CPR - (30 min.)
(Dr n. med. Wojciech Rychlik)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym, SP SK nr 7, GCM Katowice-Ochojec, Sekcja Resuscytacji i Stanów Nagłych PTAiIT
Wytyczne Resuscytacji 2015 – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne - (30 min.)
(Dr n. med. Paweł Krawczyk)
Katedra i Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, CM UJ, Kraków, Polska Rada Resuscytacji

Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników (15 minut)


Sesja II - (16.30 - 18.00)
Opieka poresuscytacyjna - (30 min.)
(Dr n. med. Paweł Krawczyk)
Katedra i Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, CM UJ, Kraków, Polska Rada Resuscytacji
Prognozowanie po zatrzymaniu krążenia - (30 min.)
(Dr n. med. Paweł Krawczyk)
Katedra i Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, CM UJ, Kraków, Polska Rada Resuscytacji

Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników (30 minut)

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.