Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

19.10.2015 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach
Sesja I - (15.00 - 16.00)
Krótki przegląd obecnych na rynku doustnych antykoagulantów i leków p/płytkowych.
(dr n.med Elżbieta Nowacka)
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, Warszawa
Profilaktyka krwawień okołooperacyjnych u pacjentów przewlekle przyjmujących leki p/płytkowe i antykoagulanty doustne, zakwalifikowanych do planowych operacji.
(dr n.med Elżbieta Nowacka)
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, Warszawa


Sesja II - (16.30 – 18.00)
Przygotowanie pacjentów przyjmujących leki p/płytkowe i doustne antykoagulanty zakwalifikowanych do operacji w trybie pilnym.
(dr n.med Elżbieta Nowacka)
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, Warszawa

Dyskusja z udziałem wszystkich uczestników (30 min)