Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

20.02.2012 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach Bezpieczeństwo znieczulenia
Wentylacja mechaniczna: wprowadzenie
Część I –  Bezpieczeństwo znieczulenia
Prezentacje/pdf-printer.jpgBezpieczeństwo na sali operacyjnej
(prof.dr hab.Hanna Misiołek)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Kliniczny Nr 1 w Zabrzu
Raportowanie zdarzeń krytycznych i niepożądanych
(prof.dr hab. Przemysław Jałowiecki)
Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Sosnowcu
Prezentacje/pdf-printer.jpgOperacyjna karta kontrolna czyli checklista
(dr hab.Ewa Kucewicz – Czech)
Oddział Kliniczny Kardioanestezji i Intensywnej Terapii, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu


Część II – Wentylacja mechaniczna: wprowadzenie
Prezentacje/pdf-printer.jpgAnatomia układu oddechowego
(dr Justyna Krypel-Kos)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
Prezentacje/pdf-printer.jpgFizjologia układu oddechowego
(dr Agnieszka Toroń)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach
Prezentacje/pdf-printer.jpgPostacie niewydolności oddechowej
(dr Andrzej Tłustochowicz)
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach