Proszę czekać...
zamknij

Zebrania

18.04.2016 Zebranie Naukowo-Szkoleniowe - Dom Lekarza w Katowicach
Sesja I - (15.00 - 16.30)
Nowe koncepcje w płynoterapii.
(dr hab.n.med Waldemar Machała)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi
Przetaczanie płynów w czasie anestezji.
(dr hab.n.med Waldemar Machała)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi
Płynoterapia w krwotoku.
(dr hab.n.med Waldemar Machała)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi


Sesja II - (17.00 - 18.00)
Goal directed therapy.
(dr hab.n.med Waldemar Machała)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi
Płynoterapia zbilansowana: dla kogo, jaki płyn i kiedy?.
(dr hab.n.med Waldemar Machała)
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Łodzi

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r., w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w Posiedzeniu naukowo-szkoleniowym, lekarzowi przysługują 3 punkty edukacyjne.